Güncel Yazılar

Kürsü

"Kürsü" yayında! 
 
Kürsü köşesinde Teori ve Politika'nın temel uğraşı alanı yanında, ürettiği düşüncenin ikincil alanlardaki yansımaları olacak yazılara yer vereceğiz. Bu köşede belki daha az düşünsel emekle, biraz serbest ama TvP'nin düşünce ve diliyle ilgisi açık -onaylayan veya eleştiren- yazıların olmasını bekliyoruz. Kürsü, sosyal medyanın gündemin içinde olma üstünlüğüne karşın, emeksiz, sorumsuz düşünce üretimi zaafı ile dergi yazılarındaki doğal "hantallığın" arasında kalan boşluğa bir cevap olarak düşünüldü. Bu köşede, deyim yerindeyse çıta biraz alçak, ve çıtadan çeşitli konularda ve çeşitli nitelikte düşüncelerin geçişi mümkün. Kürsü'de, okurlar ya da ilgililerden gelen eleştirileri de değerlendirip yayınlayacağız. Böylelikle bir tartışma ve kolektif üretim alanı yaratmayı umuyoruz.

Son Sayı - Sayı 76

BÜTÜNSEL MARKSİZM İÇİN BİLİM VE FELSEFE
Bütünsel Marksizm İçin Althusser ve Cohen ● Süleyman Yılmaz Bulduruç
Biyofiziksel Dünyalar ● Salvatore Engel-Di Mauro
Felsefenin Olan Tarihi ve Olmayan Tarihi ● Vedat Düşküner

Rejim ve ulus tartışması
Faşizm, Bonapartizm ve Sezarizm ● Eyüp Eser
Marksizm Açısından Demokratik Ulus Problemi ● Mehmet Akkaya

Sosyalizm deneyimleri ve sol hareket
Geleceğimiz Çin ‘Kapitalist Sosyalizm’i mi? ● Slavoj Zizek
Brezilya Solu ● Hasan Keser

İbrahim Kaypakkaya
Kaypakkaya’yı Geri Kazanmak ●Vedat Düşküner

40 yıl
Nihat Kaymakçı ile Fevzi Bozgeyik Unutulmasın Diye ● Mehmet Ceritli

Solda ideolojik eğilimler
Yaşasın Sağlamcılık! ● Marlen İnsarov
‘Yaşasın Sağlamcılık!’a Bir Eleştiri ● Elif Nur Aybaş
Veganlık, Hümanizm ve Politik Olmak ● Serdar Darıcı
Birlik Politikası ve ‘Birlikçi’ İdeoloji ● Süleyman Yılmaz Bulduruç9
Dışarısı Soğuksa Ateşi Kendi İçinde Yakacaksın ● Nazım Taban ● 166
Gerçeklerdeki Sinizm ve Avunan Solculuk ● Metin Kayaoğlu
Tvit’ler