Sayı 28-29

DEVLET ve DEVRİM

'Devlet ve Devrim'ci olmak
Metin Kayaoğlu

Devlete karşı devrimci haydut
Ali Avcı 

'Devlet ve Devrim'cilik üzerine
Vedat Aytaç 

Atlarımızı Roma'ya süreceğiz!
Cuma Tat

Bolşevizm ve anarşistler
Eric Hobsbawm

Latin Amerika'da köylü sınıfı ve devlet
James Petras ve Henry Veltmeyer

Devrimci dönemlerde devlet
Mansur Hikmet

Devrimden sonra devrimci
V. İ. Lenin

Devrimci hareketler neden başarısızdı?
Anton Pannekoek

Devrim ve diktatörlük
Louis Althusser

Devlet Teorileri

Marksizmin devletle imtihanı
Erhan Demircioğlu

Yakın dönemde kapitalist devlet teorileri
Bob Jessop

Türkiye solu ve devlet

Devlet karşısında 'Kesintili devrimcilik'
Yavuz Ermeç 

Ölüm orucu ve sol
Selçuk Kozağaçlı 

YÖK-Hükümet çatışması ve öğrenci hareketi
Emek Aytaç

Reformcu AB'ciler, statükocu ABD'ciler
Hüseyin Aslan

Apertura de cuenta bet365.es