Sayı 21

EZİLENLER ve ŞİDDET

Politika ve Şiddet
Metin Kayaoğlu

Kitle Davranışı Kuramlar
Aysel Karahan

Şiddet Üzerine
Frantz Fanon

Şiddet ve Orta Sınıfların Çöküşü
Georges Sorel

Hümanist Eğilim: Yabancılaşma Kuramı
Taşkın Sözdinler

Küreselleşme-Karşıtı Muhalefet
Erhan Demircioğlu

Küresel Saldırıya Karşı Başkaldırı-Prag
İrfan Kaygısız

İslam Tarihinde Ezilenler ve Şiddet

Bir Muhalefetin Öyküsü: İsmaililer
Ercüment Özkaya

Taklidi Zor Bir Şiddet
Sevil Toprak

Hasan Sabbah Hareketi
Selim Tatar

Bir Şiddet Pratiği Alanı: Hapishaneler

Ne dediler?
Partiler, Dergiler, Yazarlar

İki toplantı ve tutumlar
Ö. Yurtöze

Devrimcilerin canı sağolsun!
Cemal Poyraz

Travmadan sonra...
Ahmet Kırmızıgül

Bizimkiler
Melik Kara

Bir acayip adam: Ahmet Kaya
Ali Avcı

İkinci Bahar dizisinin solculuğu
Ali Pınarbaşı