Teori ve Politika'nın 77 - 78. Sayısı kitapçılarda! Abonelik veya sayıları edinmek için 'iletişim' sayfamızdaki bilgilerden iletişime geçebilirsiniz.


Sayı 2

Tarih Biliminin Devrimcileştirilmesi Sorunu
Yılmaz Sezer

Felsefi Aklın Eleştirisi
Orhan Gökdemir

Ezilenler ve Marksizm
Metin Kayaoğlu

Felsefi ve Bilimsel Açıdan Devlet Üzerine
Osman Albayrak

Kuantum Mekaniğine Bohm Alternatifi
David Z. Albert

"Marksist Politikanın Teorik Öncülleri" Eleştirisi
Jale Karakaş

"Mülkiyet Üzerine Değinmeler"
Vedat Aytaç

"Marksizmin Bunalımı" ya da "Teorik Kriz"
Serhat Gültekin