Deniz Cumhur Başaraner

 

Konuya girmeden önce politik mücadele açısından kaide niteliğindeki bazı noktaları tekrar hatırlamak ve değerlendirmeyi buradan inşa etmek zorunlu görünüyor. Adım adım ilerlenirse:

a) Ezilen-ezen ilişkisinde önsel olarak ezilenlerin mücadelesinin safındayız.

b) Ezilenlerin “pasif direnişi” değil, “gerçek” bir mücadele içinde devrimci hareket tarzı önemli ve zorunludur.

c) Bu devrimci tarz, ezenin devlet aygıtının ezilen tarafından parçalanması anlamına geliyor.

d) Bu parçalama süreci, devletin tesis edilmiş haldeki örgütlü gücüyle başetmek ve şiddet tekelini kırmak için ezilenin örgütlü bir gücü –yani bir örgütü– ve karşı şiddeti –yani devrimci şiddeti– yaratmasını zorunlu kılıyor.

e) Bu zorunluluk, sadece devrimci durumlar için geçerli değildir. Bilakis, bu zorunlu hareket tarzıyla devrimci durumların yaratılmasına katkıda bulunulabilir veya içinde olunan bir devrimci durum için uygun donanıma sahip olunabilir.

Pazartesi, 10 Kasım 2014 23:07

Genel Çerçeve Taslağı

 

gctDünya Marksizmi, boyutları gelecekte daha iyi anlaşılacak ağır bir dönemden geçiyor. 

Marksizmin ihtiyaçları, dünya ölçekli yükümlülükler doğurmaktadır.

Tarihsel-politik okullardan birini baz alarak yükümlülükleri anlamak bile olanaksızdır.

Pazartesi, 10 Kasım 2014 23:05

İbrahim Kaypakkaya Kitabı

 

ibrahim_kaypakkayaİbrahim Kaypakkaya’nın, bu ülkenin ilk politik Marksistinin, genel olarak sol hareket ve 71 devrimciliği içindeki yeri mutlaka yüksek sesle anlaşılmalı, dağınık ve etkisiz sesler toparlanmalı, değerlendirmeler, yorumlar, eleştiriler birleştirilmeli ve Kaypakkaya portresi olabildiğince tüm yönleriyle ortaya çıkarılmalıydı.

Pazartesi, 10 Kasım 2014 23:01

Hikmet Kıvılcımlı Kitabı

hikmet kivilcimli

 "Tarihin her yerinde Komünizm var; çünkü, bütün o sonsuz 'imha' çabalarına rağmen, İlkel Komünizmin Gelenek Görenek ve Kollektif aksiyon güçleri Tarihin gidişinden bir türlü silinememiştir. Bütün 'Medeniyetler Tarihi' boyunca, ilkel de olsa Komünizm, insanlığın gözeneklerinde yaşamış ve en son Bilimsel Sosyalizm için katalizör, ana maya rolünü oynamıştır."

Pazartesi, 10 Kasım 2014 22:43

Hangi Tarihin Mirasçısıyız

hangi tarihin mirascisiyiz

Ezilenlerin Tarihyazımı, ezilenleri ezenlerin şu ya da bu kanadına bitiştiren 'Jakoben' veya 'liberal' Aydınlanmacı tarih anlayışını olduğu kadar, ezilenlerin kudret mücadelesine kör ezilenciliği de reddediyor.

Perşembe, 31 Ekim 2013 13:40

Bu Daha Başlangıç!..

Salı, 16 Temmuz 2013 13:48

Pozitivizm ve Marksizm

Cuma, 11 Ocak 2013 00:27

İsyanlar ve Libya

Page 1 of 2