Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 15

Zaman ve Devrimci Politika
Metin Kayaoğlu

Üstyapının Bağımsızlığı İddiaları ve Marksizmin Belirleme Anlayışı
Vedat Aytaç

Marx'ın Kapital'inde Diyalektik ve Bilim
Daniel Little

Sınıf Tanımlamasında Emeğin Rolü
Çetin Konuk

İdeoloji ve Sanat Pratiği
Taşkın Sözdinler

Yeniden Düşünmek: Lenincilik mi Wilsonculuk mu?
Nihat Savur

Eduard Bernstein Kimdir?
Erhan Demircioğlu

Öcalan'ın savunması ve (devrimci) politika
Melik Kara

Ne yakışıklıydı, ne romantik
Sevil Toprak