Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 1

Marksist Politikanın 
       Teorik Öncülleri 
         Metin Kayaoğlu   

Devrimci-Maddeci Felsefe için 
Başlangıç Noktaları 
Yılmaz Sezer    

Bunalımın Felsefesi ya da 
Felsefenin Bunalımı 
Orhan Gökdemir    

Kaos  
James P. Crutchfield  
J. D. Farmer  
N. H. Packard  
R. S. Shaw  

Marksizmin Teorik Bütünlüğü ve 
Yeni Bir Kapitalizm Eleştirisi 
Ali Emre      

Marksizmin Krizinde 
Demokrasi Sorunu Üzerine Notlar 
Mustafa Serdar  

 

KIŞ 96