Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 21

EZİLENLER ve ŞİDDET

Politika ve Şiddet
Metin Kayaoğlu

Kitle Davranışı Kuramlar
Aysel Karahan

Şiddet Üzerine
Frantz Fanon

Şiddet ve Orta Sınıfların Çöküşü
Georges Sorel

Hümanist Eğilim: Yabancılaşma Kuramı
Taşkın Sözdinler

Küreselleşme-Karşıtı Muhalefet
Erhan Demircioğlu

Küresel Saldırıya Karşı Başkaldırı-Prag
İrfan Kaygısız

İslam Tarihinde Ezilenler ve Şiddet

Bir Muhalefetin Öyküsü: İsmaililer
Ercüment Özkaya

Taklidi Zor Bir Şiddet
Sevil Toprak

Hasan Sabbah Hareketi
Selim Tatar

Bir Şiddet Pratiği Alanı: Hapishaneler

Ne dediler?
Partiler, Dergiler, Yazarlar

İki toplantı ve tutumlar
Ö. Yurtöze

Devrimcilerin canı sağolsun!
Cemal Poyraz

Travmadan sonra...
Ahmet Kırmızıgül

Bizimkiler
Melik Kara

Bir acayip adam: Ahmet Kaya
Ali Avcı

İkinci Bahar dizisinin solculuğu
Ali Pınarbaşı