Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 23

TÜRKİYE SOLU: TARİH ve BUGÜN 
● Melik Kara  
 
Otuz Yılın Aydınlık'ı: Seçmeler  
Bir "Yol" Hikayesi: Kıvılcımlı Geleneğinin Politik Analizi  
● Ali Osman Alayoğlu  
  
● Hikmet Kıvılcımlı  
  
● Hikmet Kıvılcımlı  
  
● Melik Kara  
  
Sina Güneyli  
Küreselleşme Karşıtı Eylemler Kızıllaşıyor mu?
Kara Blok militanlaşma çabasında  ● Michael Wright 
Kara Blok Anarşist Hareketiyle Dayanışma Bildirisi
Komünist Anarşistler Federasyonunun Kuruluş Bildirisi
Devrimci ODTÜ ve McDonald's  ● Yusuf Karakeçeli 
Laçiner: Ölüm oruçları ve bir "solcu"nun hezeyanları  ● Cemal Poyraz 
Sırp eti bu kadar ucuz mu?  ● Sevil Toprak 

YAZ 2001