Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 24-25

MARKSİZMİN KRİZİ 

Tekelci Emperyalizm Döneminde Marksizmin Krizi ● Yılmaz Sezer  
Bitmeyen Kavga, 'Bitmeyen' Kriz ● Ali Osman Alayoğlu  
Marksizmin Krizi ve Çağrısı ● Melik Kara, İ. Mert, S. Sahra  
Marksizmin Krizi ve Günümüzün Gerilimleri ● Çetin Konuk  
Marksizm Nereye?● Arif Dirlik  
Kapitalizmin Krizleri ve Marksizmin İlk Krizi ● Terrence McDonough ve Robert Drago  
Marksizm Ömrünü Doldurmuş mudur? ● Douglas Kellner  
Marksizmin Bunalımı ● Louis Althusser  
Althusser'i Yeniden Okumak ● Antonio Callari ve David F. Ruccio  
Sosyalizm: Kaçma Zamanı mı? ● Monthly Review  
Marksizmin Geleceğindeki Olanaklar Üzerine ● Aristides Baltas  
Komünist Hareketin Birliği İçin ● Joao Amazonas  
Tarih Kıtasında Belirleme İlişkisi ● Musa Sala  
11 Eylül  
Devrimciler ve mücahitler Cemal Poyraz  
Adak Selin Dulkadiroğlu  
Ölüm Orucu  
Muhasebeciler ve muhasiplerSelçuk Kozağaçlı 

GÜZ 2001 - KIŞ 2002