Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 35-36

EZİLENLERİN MARKSİZMİ

Ezilenlerin Marksizmi
Metin Kayaoğlu

Marksist Çağrı ve Ezilenler
Ali Avcı

Partili-Sol ile Toplumsal-Sol'un Birliği
Marta Harnecker

'Sanayi Öncesi' Kalabalık
George Rude

Aşağıdan Tarih
Eric J. Hobsbawm

Hegel'e Dönüş
Louis Althusser

Kapital'e Karşı Devrim
Antonio Gramsci

Gecekondudan Varoşlara
Zafer Doğan

Ezilenler ve Marksizm
Metin Kayaoğlu

Ezilenlerin mücadele pratiklerine sınırlı bir bakış
Gülsüm Emek Aytaç

Marksizm ve politika üzerine notlar
Mithat Seloğlu

Ezilenler ve Marksizmin politika anlayışı üzerine
İ. Veli Saltık

Latin Amerika'da ezilenlerin iki hareket pratiği
Hüseyin Aslan 

Butterfly ve Pinkerton'lardan arınmış bir dünyaya doğru
Anahid Hazaryan

Ezilenlerin kendi savunmalarını örgütleme hakkı
Colin Barker

Irak: Herkesin Savaşı ya da Bir Savaşın Anatomik Özeti
İraklis Gökoğlu