Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 38

MARKSİZM İÇİN TARTIŞMALAR

Marksizmde kriz
Özne ve determinizm
İslam ve anarşizm
Post-Marksizm ve dar-Marksizm
Kıvılcımlı ve Kaypakkaya
Materyalizm
Devrim ve zorunluluk
Yıkıcılık ve kuruculuk
Ezilenler ve işçiler
Politika ve bilim
An ve süreç
MLKP, TKP-K ve diğerleri
Türkiye'de politik Marksizm
Ezilenlerin Marksist partisi

Mehmet Güneş - Bilinç ve Eylem
İbrahim Horoz - Maya
Muzaffer Kaya - Direniş
Cem Özatalay - Bedreddini Hareket
Kenan Alpay - Özgür-Der
Kürşad Kızıltuğ - Siyahi
Hakan Öztürk - Emekçi Hareket Partisi
Ercan Coşkun - Köz
Esra Sarıoğlu - Emekçi Hareket Partisi
Metin Kayaoğlu - Teori ve Politika
Ali Osman Alayoğlu - Teori ve Politika 
Ali İhsan Topçu - Teori ve Politika
Oğuzhan Kayserilioğlu - Toplumsal Özgürlük
Anıt Baba - Bedreddini Hareket
Eylem Şen - Köz
Selçuk Kozağaçlı
Özcan Özen
Seda Ayvazoğlu

10. Yıl
Gülsüm Emek Aytaç

Slavoj Zizek ve İdeoloji Üzerine Bir Deneme
İ. Veli Saltık

İki Totaliterlik
Slavoj Zizek