Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 39

EZİLENLERİN TARİHYAZIMI

Hangi Tarihin Mirasçısıyız?
Metin Kayaoğlu

Bütünsel Bir Varlık Olarak Şeyh Bedreddin
Cem Özatalay

Patrona İsyanı
M. Münir Aktepe

Hilafete Karşı Komintern, Kemalizm ve Emperyalizm İttifakı mı?
Hanefi Demirci


Devrim Teorisine Doğru
James C. Davies

Devrimler: Yapısal Bir Analiz
Theda Skocpol ve Ellen Kay Trimberger

Komünist Hareketin Genel ve Kronik Krizi Üzerine
A. H. Yalaz


10. yıl tartışmaları

Marksizm ve Pozitivist Yorumu

Ali İhsan Topçu

Toplantıların Ardından
Emre Görür

Ezberler Bozulurken Teori ve Politika
Mithat Seloğlu

Yeni Dönemde Ne Yapmalı?
İ. Veli Saltık

Ana Akım Dışında Bir Marksizm
Süleyman Yılmaz Bulduruç


Paris Ayaklanması

İlker T. Şahinoğlu