Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 44

MARKSİZM ve DETERMİNİZM
Bir kez daha konuş Althusser!
Bir Kez Daha Konuş Althusser!
Taner Timur ve Gülnur Acar-Savran eleştirisi
Ali Osman Alayoğlu

Tarihselci Sınırlarda Marksizm Arayışları
Gülnur Acar-Savran örneği

Ali İhsan Topcu

Üretken Güçlerin Önceliği
Gerald A. Cohen

Marx’ın Teknolojik Determinizmi
William H. Shaw

Teknolojik Determinizm ve Materyalist Tarih Anlayışı
Arif Dirlik

“Marksist Paradigmanın Bunalımı”nın Krizi
Süleyman Yılmaz Bulduruç

71 devrimciliği ve İbrahim Kaypakkaya

71 Devrimciliğinin Tarihyazımı - 1
Emre Görür

Kaypakkaya Bir Kopuşun Yaratıcısıdır
Erdener Demirel

 

Devlet Teorisinde Tartışma Başlıkları
İnayet Aksu

Hukuka Nereden Bakmalı?
Umut Koloş

 

G8 Karşıtları ve Devrimciler
Güldünya Göksu

22 Temmuz Seçimlerindeki Tutumumuz