Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 55

12 Haziran seçimleri

Devrimci ‘Blok’ (ve Boykot)
Melik Kara

Felsefede materyalizm ve bilimde determinizm

Felsefeye Karşın Felsefede Olmak
Süleyman Yılmaz Bulduruç

Kaos Bilimi mi Bilimde Kaos mu? (II)
J. Bricmont

‘Hanif Marksizm’ ve yurt arayışı

Teori ve Politikacılık’tan ‘Hanif Marksizm’e
İnayet Aksu

Arafta Kalmak: Politikanın Yurt Arayışı
Agâh Akyazıcı

Paris’in Bastil Zindanı
Wilhelm Weitling

Politik Marksizmin Olanakları Bitiyor mu?
Aycan Epikman

Arap isyanları ve Libya’ya saldırı

İsyanlar ve Libya
Deniz Cumhur Başaraner

Emperyaller Kaddafi’nin Kellesini Koparırken
Şeyda Demirci