Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 63

Devletlide Silahsız İç Savaş
Melik Kara


MARKSİZMİN SINIRLARI

Marksizm Bir Üretim Hümanizmi Değildir
İ. Meriç Velioğlu

                             Karl Heinrich Marx'ın Marksist-Olmayan Halleri
                             Metin Kayaoğlu

                             Kapital'de sistem, Yapı ve Çelişki
                             Maurice Godelier

                             Ranciere'in Müdahalesi Üzerine
                             Erdem Bulduruç


                          Maoculuk: Kaypakkaya ve Nepal

                             Nepal'de Maocu Deneyim
                             A. Ercüment Özkaya

                             Kaypakkaya'yı Anlamak
                             R. Reşat Çetinbaş


                          Politika olarak şiddet

                             PKK'nin Devrimci Şiddetinin Kürt Ezilenleri Kazanması Üzerine
                             Gülsen Güner


                          Gezi Ayaklanmasının ardından

                             İsyanın Ardından
                             Agâh Akyazıcı

                             Kentli Modernlerin Radikalizm Örneği Olarak Gezi Direnişi
                             Vedat Tanzili

                             Taksim Ayaklanması ve Sonuçları Üzerine
                             Doğan Kaya

                             Gezi'nin Ardından
                             Hasan Selim

                             Meğer Patrona Halil de 'Faiz Lobisi'nin Adamıymış!
                             Aycan Epikman