Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 67

 Bu Sayıda

 

7 Haziran seçimleri ve iki tür solculuk

HDP’nin Seçimi ve HDP’yi Seçmek
Melik Kara

 

MARKSİZMİN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ

Marx ve Çoğunluk Devrimi
Stanley Moore

Ezilenlerin Marksist Devrimciliği Yolunda İşaretler
Vedat Tanzili

Ezen Uygarlıklar Kıskacında Ezilenler
Agâh Akyazıcı

Bazı Temel Kavramlar Hakkında Bir Deneme
Mehmet Polat

Ezilenlerin Marksizmine Giriş: İnce Memed
Süleyman Yılmaz Bulduruç

 

Rejim, İslam ve devrim sorunu

Erdoğan ‘Kurumsal Kemalizm’e Meftun Değil Ama Mecbur
Metin Kayaoğlu

Ölüm Silahı Silahların Ölümünden Yeğdir
Ali Pınarbaşı

İslama Devrimcilik Haram mı?
Metin Kayaoğlu

Bir Şiddet Pratiğinin Anatomisi
Doğan Kaya

Ermeni Soykırımının Politikleştirilmesi ve Liberal Cazibe
Metin Kayaoğlu

Komünisti Koklayan Komplocu Köpek
İnayet Aksu

İlkeci Laikler ve Konjonktürel Laikler
Metin Kayaoğlu