Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 74

Ekim Devrimi
Ekim Devrimi Üzerine ● Alain Badiou

Marksizmde Uzlaşmazlık
Politika, Kavram ve Kategori
Düşman(lık) Üzerine ● Büşra Özcan
Ampirizim Karşısında Kuhn ve Althusser ● Jülide Yazıcı
Marx ve Engels'te 'Gewalt' Kavramının Muğlaklığı ● Luca Basso
Marx'ı Marx Yapmak ● Terrell Carver
Marx'ın Düşüncesinin Oluşumu ve Dönüşümü ● Vedat Düşküner

Egemen anlatıya karşı
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ● Mehmet Polat
Pol Pot ve Kızıl Kmerler ● Bekir Sami Paydak
Tarih Yazımı ve Silahlı Mücadele ●  Ron Augustin
Sömürgeciliğin Psikopatolojisi ● Ramazan Çeper

İdeolojik hegemonyaya karşı
'Amerikan Piyadeliği' Meselesi ve Batı Uygarlığının Sivil Piyadeliği ● Metin Kayaoğlu
Bir Deli Gömleği: 'Cumhuriyetçi Sol' ● Süleyman Yılmaz Bulduruç
Depolitizasyon Seremonisi ● Alain Badiou
Politik Doğruculuk Bir Çözüm mü? ● Slavok Zizek
Tweet'ler