Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 75

'ANALİTİK MARKSİZM' MARKSİST Mİ?
Marksizm, Cohen ve Althusser ● Burak Kayan
Analitik Marksizm Üzerine Düşünceler ● Gerald Allan Cohen 
Marx İçin, Kapital’i Okumak’tan Daha mı Az ‘Zırva’? ● William Lewis
Devrimci Perspektifler Üzerine Görüşler ● Gerald Allan Cohen
Kopuş Kavramının Laçkalaştırılması ● Vedat Düşküner

Marx'ın son yazıları
Marx’ın Batılı Olmayan ve Pre-Kapitalist Toplumlar Üzerine Geç Dönem Yazıları ● Kevin B. Anderson

Devrim ve mücadele sorunları
Ekim Devrimi: Tarihsel Devrimcilik mi, Politik Devrimcilik mi? ● Süleyman Yılmaz Bulduruç
‘Hendek Savaşları’ndan Afrin’e Politik Önderlik Sorunu ● Metin Kayaoğlu
Tebriz’in Yiğit Oğlu Ali Reza Nabdel’i (Oktay) Hatırlamak ● Ahmet Kırmızıgül
Türkiye Bir Devrim Ülkesi mi? ● Metin Kayaoğlu