Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 76

BÜTÜNSEL MARKSİZM İÇİN BİLİM VE FELSEFE
Bütünsel Marksizm İçin Althusser ve Cohen ● Süleyman Yılmaz Bulduruç
Biyofiziksel Dünyalar ● Salvatore Engel-Di Mauro
Felsefenin Olan Tarihi ve Olmayan Tarihi ● Vedat Düşküner

Rejim ve ulus tartışması
Faşizm, Bonapartizm ve Sezarizm ● Eyüp Eser
Marksizm Açısından Demokratik Ulus Problemi ● Mehmet Akkaya

Sosyalizm deneyimleri ve sol hareket
Geleceğimiz Çin ‘Kapitalist Sosyalizm’i mi? ● Slavoj Zizek
Brezilya Solu ● Hasan Keser

İbrahim Kaypakkaya
Kaypakkaya’yı Geri Kazanmak ●Vedat Düşküner

40 yıl
Nihat Kaymakçı ile Fevzi Bozgeyik Unutulmasın Diye ● Mehmet Ceritli

Solda ideolojik eğilimler
Yaşasın Sağlamcılık! ● Marlen İnsarov
‘Yaşasın Sağlamcılık!’a Bir Eleştiri ● Elif Nur Aybaş
Veganlık, Hümanizm ve Politik Olmak ● Serdar Darıcı
Birlik Politikası ve ‘Birlikçi’ İdeoloji ● Süleyman Yılmaz Bulduruç
Dışarısı Soğuksa Ateşi Kendi İçinde Yakacaksın ● Nazım Taban
Gerçeklerdeki Sinizm ve Avunan Solculuk ● Metin Kayaoğlu
Tvit’ler