Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 28-29

DEVLET ve DEVRİM

'Devlet ve Devrim'ci olmak ● Metin Kayaoğlu

Devlete karşı devrimci haydut ● Ali Avcı 

'Devlet ve Devrim'cilik üzerine ● Vedat Aytaç 

Atlarımızı Roma'ya süreceğiz! ● Cuma Tat

Bolşevizm ve anarşistler ● Eric Hobsbawm

Latin Amerika'da köylü sınıfı ve devlet ● james Petras ve Henry Veltmeyer

Devrimci dönemlerde devlet  ● Mansur Hikmet

Devrimden sonra devrimci ●  V. İ. Lenin

Devrimci hareketler neden başarısızdı? ● Anton Pannekoek

Devrim ve diktatörlük ●  Louis Althusser

Devlet Teorileri

Marksizmin devletle imtihan ●  Erhan Demircioğlu

Yakın dönemde kapitalist devlet teorileri ●  Bob Jessop

Türkiye solu ve devlet

Devlet karşısında 'Kesintili devrimcilik' ● Yavuz Ermeç 

Ölüm orucu ve sol ●  Selçuk Kozağaçlı 

YÖK-Hükümet çatışması ve öğrenci hareketi ●  Emek Aytaç

Reformcu AB'ciler, statükocu ABD'ciler ●  Hüseyin Aslan