Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 40

HİKMET KIVILCIMLI ve MARKSİZM

Kıvılcımlı: Teorik-Politik Bir Marksizm İçin...
Metin Kayaoğlu

Kıvılcımlı'nın Mirasının Güncel Anlamı Üzerine Değinmeler
Fikret Kızıltan

Kilit Halka: Hikmet Kıvılcımlı
Mehmet Güneş

İlk Kıvılcım
Ali Osman Alayoğlu

Materyalizmin sorunları ve Marksizm
Pozitivizm ve Marksizm
Deniz Cumhur Başaraner

Materyalizm ve Nominalizm
Ali Pınarbaşı

Marksizmin krizi ve devrimci politikanın imkanları
Marksist Teori ve Kitle İdeolojisi Olarak Marksizm
John Milios

'İçerideki' İç-Barbarların Yıkıcılığı
Süleyman Yılmaz Bulduruç

Yıllar Sonra... Savunma!
Jale Karakaş

 

Emperyalizme Direnenlere Destek Görevi
Anahid Hazaryan

Küba Dostları
Ömür Yurtöze