Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 51-52

LİBERALİZM ve MARKSİZM 

Ne Liberalizm Ne ‘Derin Liberalizm’ (Aydınlanmacılık): 'Hanif' Marksizm● Metin Kayaoğlu 

Kürt ‘Açılımı’: Bir Alaturka Liberalleşme Deneyimi ● Garbis Altınoğlu 

Bizi Kürtler Özgürleştirecek ● Mustafa Erdoğan 

Öz-Sahiplik, Tarih ve Sosyalizm ● Gerald Allan Cohen 

Sol Liberaller ve Liberal Solcular ● Agâh Akyazıcı 

Taraf Gazetesi Huzurumuzu Neden Bozdu? ● Aycan Epikman 

Evrim ve Devrim Üzerine ● Mahmut Yamalak

Marksizmin tarihsel ve politik sınırlarında 

Devrimcinin İlmihali: Neçayev ● Süleyman Yılmaz Bulduruç 

Genç Marx – Weitling Çatışması ● Gülsen Güner 

‘Komünist Devrimci’ Weitling ● Güldünya Göksu  

Ekim Devrimi Tartışmaları ● Metin Kayaoğlu - Oğuzhan Kayserilioğlu - Orhan Dilber

Anmalar 

Marx'ın Tarih Biliminin Son Büyük Savunucusu Cohen'in Ölümü ● Fabien Tarrit 

Zeki Erginbay’ın Katlinin 33. Yılı ● Mustafa Atmaca 

Kıvılcımsız Kıvılcımlı Anması ● Barbaros Hızaroğlu  

Tekel direnişinin ardından 

Heyûla Değil, "Reel" Eylem ● Rafet Özen 

AKP’yi Durdurun ya da Kardeşlik-Laiklik-Üretim ● Uğuray Aydos - Mustafa Yurtdaş - Çağdaş Balcı