Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 59-60

              MARKSİZMİN DİN SORUNU

                   Marksizmin Furkanı İslamın Ayıracı
                   Metin Kayaoğlu

                   İslamı Marksistlerce Tartışmak
                   Melik Kara

                   Marksizm ve Eskatolojiyi Yeniden Düşünmek
                                                Roland Boer

                                                TKP’nin ‘Dinselleşme ve Komünistler’ Metni
                                                Aycan Epikman

                                                Marksistler ve Din Sorunu
                                                Muhammet Akyol

                                     Spinoza Hegel Marksizm

                                                Bilim Olarak Marksizm
                                                Michael Burawoy

                                                ‘Marksizmin Geleceği Var mı?’ Üzerine
                                                 İ. Meriç Velioğlu

                                                Hegel: Hukuk Felsefesi’nin Önsözüne Dair
                                                Sevgi Doğan

                                                Spinoza’nın Güncelliği
                                                Engin Abat

                                     Politika olarak şiddet

                                                Ezilenin Politikaya Karışması: Şiddet Politikası
                                                Süleyman Yılmaz Bulduruç

                                     Konjonktürün işaretleri

                                                Ezilen Politikasının Genişleyen Alanı
                                                Agâh Akyazıcı

                                                Devletin Yeni Nizamı ve AKP
                                                Doğan Kaya

                                                Diasporik Çerkes Kimliği Üzerindeki Türkçü Hegemonya
                                                Yeldar Barış Kalkan

                                                Teslim Olmuştu Bozkır İnsanımız: Neşet Ertaş
                                                Aycan Epikman

                                                ‘Davası Olmayanın Deniz’i Olmaz’ Dedi Mehmet Güneş
                                                Metin Kayaoğlu