Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 61

          Kürt devriminin akışkan seyri ve donuk nazarlar

             Devlet ve Devrim Masada
             Metin Kayaoğlu

          Marksizmin yerlileşmesi ve Hanif Marksizm

             Marksizmin Sürekli Gerçekleşmek Zorunluluğu: Hanif Marksizm
                                           Süleyman Yılmaz Bulduruç

                                           Savunma: Yerli Bir Devrimci İdeoloji Oluşturmak İçin
                                           Muhammet Akyol - Baysal Demirhan - Vedat Düşküner

                                      Materyalizm ve bilim

                                           Althusser ve Monod: Bir 'Yeni İttifak' mı?
                                           Mario Turchetto

                                 Emperyalizmi hatırlamak ve görmek

                                           Irak Toplumkırımının Aynasından Yansıyanlar
                                           Garbis Altınoğlu

                                           Liberal Sivil Toplumculuğun Kökenleri
                                           Yaşar Ayaşlı

                                 Kaypakkaya tartışması

                                           Kaypakkaya'nın Küçük-Burjuva Maceracı Görüşlerinin Eleştirisi
                                           Parti Bayrağı

                                           Devralınan Miras
                                           H. Fırat

                                           Kaypakkayacılar Kaypakkaya'yı Neden Savunamıyor?
                                           Ferhat Şirin

                                           Kaypakkaya'nın Marksizmi ve Geleceğin Olanakları
                                           Metin Kayaoğlu