Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 5

Felsefede Marksizmin Sonuşmaz Problemi
Metin Kayaoğlu

Nesnellik Sorunu ve Bilimsel-Teorik Sistemler
Ali Osman Alayoğlu

Teorik-Politik Alanda İki Yıl
Vedat Aytaç

Gerçekte Var Olan Marksizm Üzerine Beş Tez
Fredrick Jameson

"EPR Makalesi"ni Sunuş
Sina Güneyli

Fiziksel Gerçekliğin Kuantum-Mekaniksel Betimlemesinin Tam Olduğu Düşünülebilir mi?

A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen

İktisat ve Marx/Ekonomi Politiğin Temelleri
Orhan Gökdemir

Tarihselcilik-Pozitivizm Çatışması Karşısında Teorik Bir Duruş Önerisi
Jale Karakaş

Yılların Çemberi ve Şekilsizliğimiz
Sevil Toprak