Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


M. Serdar Kayaoğlu

M. Serdar Kayaoğlu

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Salı, 02 Nisan 2019 07:48

GÜVERCİN ya da TUTSAKLIK ALEGORİSİ

Solun tutsaklığı, kendi özgürlük kavramını/kavramlarını burjuva kavramlar aracılığıyla ifade etme tutkusudur. Ayırt edebilme becerisi özgürlük kavramının ayartıcılığıyla sakatlanmıştır. Sakatlanmışlığı da ayırt edemediği güvercin sevdasından bellidir.

Perşembe, 31 Ekim 2013 13:54

Başlangıç Verisi