Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Ali Eren Demir

Ali Eren Demir

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Perşembe, 14 Kasım 2019 10:57

Beklemek, İktidar ve Güç İlişkileri

Bourdieu Akademik Aklın Eleştirisi kitabında mutlak iktidarı, öngörülmez olma ve her türlü makul beklentiyi başkalarından esirgeme, başkalarının öngörme kapasitelerine hiçbir fırsat tanımayarak onları mutlak belirsizliğe mahkûm etme iktidarı olarak tanımlamaktadır.