Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 18

Marx'ın "Tezler"i Marksist mi?
Erhan Demircioğlu

Castoriadis'in Epistemolojisi ve Çifte Ontoloji
Atilla Boyunoğlu

Marx'a Göre Hegel'de Diyalektik
Bhikhu Parekh

Meta Fetişizmi Bilmecesi ve İdeoloji
Musa Sala

Kapitalist Devletin Yeniden Yapılanması
Solda Özelleştirme Yanılsaması
Mehmet Ali Ceritlioğlu


Türkali'nin Güven'i
İtimat
Ali Avcı
Güven'in güven-siz-liği üstüne notlar
Azim Kara

Goldmann'ın aydınlanma felsefesi anlayışı
Zafer Parmaksız

Marksizmde din sorunu üzerine
Ali Pınarbaşı

"Dayanışma" Hareketi üzerine notlar
Eyüp Dirliktutan