Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 19-20

İşçi Sınıfı ve Marksizm

Bir Sınıf Anlayışı 'Belirleme'li
Ali Osman Alayoğlu

Sınıf ve İktidar
M. Serdar Ceritlioğlu

Althusser, Marksizm ve İşçi Sınıfı
Yılmaz Sezer

Üretim ve Sınıflar
Metin Kayaoğlu

Sınıf İndirgemeciliği Üzerine
Erhan Demircioğlu

Üretken Emekte Belirleyici Öğe
Musa Sala

Üretim İlişkilerinin Zorunlu Sonucu: Sınıf
Çetin Konuk

Sınıf Tartışmaları: Marksizmde İki Akım
Vedat Aytaç

Anarko-Sendikalizm Üzerine
Serhat Gültekin

Sınıf Politikaları ve Radikal Demokrasi
Andrew Gamble

Marksist Teori ve Sınıf Bilinci
Cliff Slaughter

Sınıf Kuramı
Uwe Becker

Marksizm ve Toplumsal Sınıflaşma
Eduard Bernstein

Hizmet Sınıfı
Karl Renner

Garbis Altınoğlu'nun 'Proleter(ci) Doğrultu'su
Melik Kara