Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 45

TARİH, BİLİM ve TARİHSELCİLİK
Althusser, Cohen ve Negri

‘Kitlesel İşçi’den ‘Çokluk’a Sınıfçı Tarihselciliğin Özne Arayışı
Süleyman Yılmaz Bulduruç

Tarihsel Materyalizm ve Kapital
Daniel Little

Bilimin Özerkliğini Althusser’le Düşünmek
Ayşe İrem Tunçer

Bilime Karşı Bilim ya da Eleştirel Realizm
Ersin Vedat Elgür

Mevlana Celaleddin-i Rumi: Burjuvazinin Sevgilisi
Garbis Altınoğlu

Ezilenlerin Kurtuluş İdeolojisi
Ergin Atabey / Erol Yılmaz

71 devrimciliği ve İbrahim Kaypakkaya

71 Devrimciliğinin Tarihyazımı - 2
Emre Görür

Teori ve Politikanın Anakronizmi ve 71 Kopuşu
İlker T. Şahinoğlu

Zaman ve Devrimci Tahayyül
Aditya Nigam

Tencereler Doğurabilir de
Hakan Öztürk

Laiklik Marksizmin İlkesi Olamaz
Metin Kayaoğlu