Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 49

Seçimler Kürtler Türkler

29 Mart Seçimleri: Harita
Melik Kara

Haksöz’ün Kürt Sorunu
Ali Avcı

Ergenekon
Metin Kayaoğlu

Post-devrimcilik dönemi tartışmaları

Ya Bir Yol Bulacağız ya da Başka Yol Açacağız
Ferhat Şirin

Tarih ve Siyaset: Hatırlama ve Kefaret
Selçuk Kozağaçlı

Aydınlanmacı Olmayan Bir Sol Tahayyül
Deniz Tokgöz

Yeni Dönemde Riskler – Olanaklar
Süleyman Yılmaz Bulduruç

Marksizmin Bunalımı ve Bir Çıkış Yolu Üzerine
Uğuray Aydos / Çağdaş Balcı

‘Post-Devrimcilik Dönemi’nde Yüzleşme
Halef Demirci

Saldırı ve Durum
Sinan Korkmaz

Ulus ve sosyalizm sorunları

Şeyh Said Ayaklanması
Gülsen Güner

Sovyetler Birliği’nin Çöküşü Sonrası Marksizm
G. A. Cohen

Ulusal Sorun, Bir Polemik ve Düşündürdükleri
Erdem Bulduruç

Sri Lanka’daki Sessiz Savaş Dehşeti
Arundhati Roy

Lanka Kaplanları
M. R. Narayan Swamy

Panoptik Mekanda Zaman: Tahakküm ve Direniş
Süleyman Yılmaz Bulduruç