Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 59-60

              MARKSİZMİN DİN SORUNU
                   Marksizmin Furkanı İslamın Ayıracı
                   Metin Kayaoğlu
                   İslamı Marksistlerce Tartışmak
                   Melik Kara
                   Marksizm ve Eskatolojiyi Yeniden Düşünmek
                                                Roland Boer
                                                TKP’nin ‘Dinselleşme ve Komünistler’ Metni
                                                Aycan Epikman
                                                Marksistler ve Din Sorunu
                                                Muhammet Akyol
                                     Spinoza Hegel Marksizm
                                                Bilim Olarak Marksizm
                                                Michael Burawoy
                                                ‘Marksizmin Geleceği Var mı?’ Üzerine
                                                  İ. Meriç Velioğlu
                                                Hegel: Hukuk Felsefesi’nin Önsözüne Dair
                                                Sevgi Doğan
                                                Spinoza’nın Güncelliği
                                                Engin Abat
                                     Politika olarak şiddet
                                                Ezilenin Politikaya Karışması: Şiddet Politikası
                                                Süleyman Yılmaz Bulduruç
                                     Konjonktürün işaretleri
                                                Ezilen Politikasının Genişleyen Alanı
                                                Agâh Akyazıcı
                                                Devletin Yeni Nizamı ve AKP
                                                Doğan Kaya
                                                Diasporik Çerkes Kimliği Üzerindeki Türkçü Hegemonya
                                                Yeldar Barış Kalkan
                                                Teslim Olmuştu Bozkır İnsanımız: Neşet Ertaş
                                                Aycan Epikman
                                                ‘Davası Olmayanın Deniz’i Olmaz’ Dedi Mehmet Güneş
                                                Metin Kayaoğlu

YAZ - GÜZ  2012