Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Ögeler etikete göre görüntüleniyor: Bütünsel Marksist Oluşum Yolunda

Pazartesi, 09 Nisan 2012 13:47

Bütünsel Marksist Oluşum Yolunda

Marksizmin Krizi, Türkiye Devrimci Hareketi ve Hareket Tarzı

"Aslolan devrimciliktir. Herkes kendini,

devrimciliğini var edebileceği yerde ifade etsin.

Gerekirse devrimciliği için kendini yaksın."

                                                        Mehmet Akdağ [1]

Ali Osman Alayoğlu

Tuncay Yılmaz

Cafer Özdemir

Gül Akkaya

Giriş

Devrimcilik, ahlaki zeminden yola çıkılırsa, mütevazı olabilmeyi gerektirir. Her şeyi bilirim, edasıyla dolaşanlar daha baştan öğrenmeye ve üretmeye kapıları kapatmışlar­dır. Kısaca; ne kendini dev aynasında görmeli ne de küçümsemeli. Özgün olma saplantısına kapıl­maktansa, mütevazı bir tavırla, emek harcamak ve ürün çı­kartmak yeğdir.[1] 8 Şubat 1996 tarihinde kaybettiğimiz Mehmet Yol­daş (Arif Hoca) mücadelemizde yaşıyor.

Yayınlandığı Kategori Sayı 3