Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 11

Post-Marksizmin Postulatları
Mustafa Serdar

Dine Epistomolojik Yaklaşım
Yılmaz Sezer

Çulhaoğlu'nun Binamaz Marksizmi
Metin Kayaoğlu

Ahlaki Bir Sorun Olarak Bolşevizm
George Lukacs

Devrimin Yolundan Yolun Ayrımına Troçki
Nevzat Yaşar

İletişim Kuramları Üzerine
Sevil Toprak

Ütopik Sosyalizmin Doğuşu ve Tarihsel Seyri
Devrim Kalkan