Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 35-36

                    Sayı 35-36 


EZİLENLERİN MARKSİZMİ

Ezilenlerin Marksizmi  Metin Kayaoğlu

Marksist Çağrı ve Ezilenler  Ali Avcı

Partili-Sol ile Toplumsal-Sol'un Birliği  Marta Harnecker

'Sanayi Öncesi' Kalabalık  George Rude

Aşağıdan Tarih  Eric J. Hobsbawm

Hegel'e Dönüş  Louis Althusser

Kapital'e Karşı Devrim  Antonio Gramsci

Gecekondudan Varoşlara  Zafer Doğan

Ezilenler ve Marksizm  Metin Kayaoğlu

Ezilenlerin mücadele pratiklerine sınırlı bir bakış  Gülsüm Emek Aytaç

Marksizm ve politika üzerine notlar ● Mithat Seloğlu

Ezilenler ve Marksizmin politika anlayışı üzerine  İ. Veli Saltık

Latin Amerika'da ezilenlerin iki hareket pratiği  Hüseyin Aslan 

Butterfly ve Pinkerton'lardan arınmış bir dünyaya doğru  Anahid Hazaryan

Ezilenlerin kendi savunmalarını örgütleme hakkı  Colin Barker

Irak: Herkesin Savaşı ya da Bir Savaşın Anatomik Özeti  İraklis Gökoğlu