Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 50

MARKSİZMİN TEORİK ve TARİHSEL İZLEKLERİ

Materyalizmi Savunmak
Emre Görür

Marksizmde Tarihsellik
Ali İhsan Topcu

Tarihsel Solculuğa Karşı Politik Devrimcilik: Gramsci ve Mao
Süleyman Yılmaz Bulduruç

Marx’ın Etnolojik Not Defterleri
Christine Ward Gailey

Bir Anti-Hümanist Olarak Spinoza
Övünç Cengiz

Teknoloji ve Sınıflar
Mustafa Atmaca

Hukuk Teorisi Girişimi İçin Bir İlk Adım
Ali Haydar Karataş

Tamil Kaplanları ve Kürt Hareketi

Tamil Kaplanlarının Akıbeti ve PKK
Garbis Altınoğlu

‘Bizim Aydın’
Yaşar Ayaşlı

Kürt İslam devrim dinamikleri

Rejimin Restorasyonu ve Kürt Devriminin Seyri
Agâh Akyazıcı

Sol ve Din Üzerine Bir Değerlendirme
İsmail Metin