Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 51-52

LİBERALİZM ve MARKSİZM

Ne Liberalizm Ne ‘Derin Liberalizm’ (Aydınlanmacılık): 'Hanif' Marksizm
Metin Kayaoğlu

Kürt ‘Açılımı’: Bir Alaturka Liberalleşme Deneyimi
Garbis Altınoğlu

Bizi Kürtler Özgürleştirecek
Mustafa Erdoğan

Öz-Sahiplik, Tarih ve Sosyalizm
Gerald Allan Cohen

Sol Liberaller ve Liberal Solcular
Agâh Akyazıcı

Taraf Gazetesi Huzurumuzu Neden Bozdu?
Aycan Epikman

Evrim ve Devrim Üzerine
Mahmut Yamalak

Marksizmin tarihsel ve politik sınırlarında

Devrimcinin İlmihali: Neçayev
Süleyman Yılmaz Bulduruç

Genç Marx – Weitling Çatışması
Gülsen Güner

‘Komünist Devrimci’ Weitling
Güldünya Göksu

Ekim Devrimi Tartışmaları
Metin Kayaoğlu - Oğuzhan Kayserilioğlu - Orhan Dilber

Anmalar

Marx'ın Tarih Biliminin Son Büyük Savunucusu Cohen'in Ölümü
Fabien Tarrit

Zeki Erginbay’ın Katlinin 33. Yılı
Mustafa Atmaca

Kıvılcımsız Kıvılcımlı Anması
Barbaros Hızaroğlu

Tekel direnişinin ardından

Heyûla Değil, "Reel" Eylem
Rafet Özen

AKP’yi Durdurun ya da Kardeşlik-Laiklik-Üretim
Uğuray Aydos - Mustafa Yurtdaş - Çağdaş Balcı