Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Sayı 77 - 78

Dil ve Materyalizm

Üretim Olarak Dil ● Jülide Yazıcı
Stalın ve Materyalist Dilbilim Sorunu ● Samo Tomsic

Marksizmin teorik ve tarihsel seyri
Net Marx, Brüt Marksizm ● Süleyman Yılmaz Bulduruç

Epistemoloji Bağlamında Hegel ve Marx ile Bir Gezinti  ● Mehmet Akkaya
Kapitalizmin Uygarlık Misyonu Savunuculuğu ● Vedat Düşküner
Marx - Engels ve Kapitalizm - Öncesi Toplumlar ● Eyüp Eser

Sosyalizmin tarihsel sorunları
Sosyalist Ölçek Sorunu ● Hasan Keser

Sovyetler Birliği ve Ispanya İç Savaşı ● Bill Bland
Stalin ve Hitler: İkiz Kardeşler mi Can düşmanlar mı? ● Domenico Losurdo

Anaakım solun ötesine geçmek
Sömürgenin Hümanizmi ● Eyüp Eser

‘Sarı Yelekliler’ Hareketinin Dersleri ● Alain Badiou
Libya’da Akan Kandan Kim Sorumlu? ● Garbis Altınoğlu
Solun Sağ Popülizme Karşı Cevabı Gerçekten ‘Ben de’ mi olmalı? ● Slavoj Zizek
Sistemin En Etkileyici Numarası? ● Ted Kaczynski

Sol hareketin eğilimleri
Halkevleri Nedir? ● Metin Kayaoğlu

Zararlı Hayaller, Devrimci Gerçekler ● Fırat Dicle
İdeolojik Kalıplara Sığınmamak ● İ. Meriç Velioğlu

Yerel seçimlerin ardı ve önü
Eylem ve Muharebe Naralarıyla Gizlenen Siyasetsizlik  ● Köz

TKP, ESP ve Devrimci Parti’nin Seçim Tavrı ● Tuncay Yılmaz
Kayıp Dava Narsizmi ve Tıkanan Yollar ● Ali Tekin
23 Haziran ve Olası Gelişmeler Üzerine ● Özgür Gelecek
İstanbul’u Kazandık, Sıra Saray’a Geldi ● sendika.org
Tek Seçenek Mücadele… Tek Yol Devrim! ● Kızıl Bayrak
23 Haziran’da Devrimci Mücadelenin Bayrağını Yükselttik ● Yeni Dünya İçin Çağrı ve Köz
Türkiye’de Düzenin Gücü ● Metin Kayaoğlu
Tweet’ler